ROCÒDROM

La pràctica de l’escalada en rocòdrom és una activitat no exempta de risc i que exigeix una preparació física i tècnica especifica, per la qual cosa el CLUB MUNTANYA VILA-REAL no es fa responsable de les conseqüències derivades d’una incorrecta utilització del mateix.


Les instal·lacions estan situades en en Pavelló Poliesportiu Sebastián Mora de Vila-real, en el carrer Borriol s/n.

Es podrà accedir al rocòdrom en el següent horari:

DILLUNS:          18:30 – 21:30

DIMARTS:         16:30 – 22:00

DIMECRES:      16:30 – 21:30

DIJOUS:            16:30 – 22:00

DIVENDRES:     18:00 – 21:30

Recordar que una persona sola no podrà accedir a les instal·lacions, sempre mínim dos o que hi haja en la sala alguna persona d’un altre club.


NORMES D’UTILITZACIÓ

 • És obligatori ser Soci del Club Muntanya Vila-real i estar al corrent de les quotes socials del Club.
 • És obligatori estar federat amb llicència de l’any en vigor.
 • Autorització paterna per als menors de 18 anys.
 • Deixar el local net, ordenat i recollit.
 • Només es podrà utilitzar el rocòdrom equipat amb el material personal adequat (peus de gat i roba esportiva).
 • Per a la millor conservació de les preses i matalassets es recomana no escalar amb la borsa de magnesi penjada i raspallar regularment les preses amb un raspall no metàl·lic.
 • Queda terminantment prohibit trepitjar el tatami.
 • En acabar l’entrenament es col·locaran els matalassets conforme estaven en entrar.
 • Queda terminantment prohibit moure preses del seu emplaçament, qualsevol suggeriment haurà de ser comunicat a la junta del club.
 • Es podran utilitzar els vestuaris respectant les normes per a l’ús del pavelló.
 • Abans d’intentar escalar, cerciorar-se que no hi ha persones en la zona de caiguda.
 • Si el bloc és molt exposat o la caiguda està desprotegida, demanar ajuda a un altre escalador i preparar la zona amb un altre matalàs. Si no es compta amb açò evitar o desistir de l’intent.
 • Si la caiguda és de gran altura, és recomanable esmorteir i rodar mentre cau, d’aquesta manera s’evita el risc de lesionar-se articulacions de les extremitats inferiors i dissipar l’energia de la caiguda en un temps major.
 • Els matalassos no poden ser un lloc per a asseure’s o estar despistats, ja que si no es presta atenció es pot provocar un accident per caiguda d’un escalador. Actitud sempre atenta.
 • Per motius higiènics queda prohibit escalar amb peus descalços.
 • En els matalassos no pot haver-hi cap article que puga fer mal a alguna persona si cau a sobre. Cerciorar-se que la zona de caiguda està lliure d’objectes.
 • Per motius de seguretat no es podrà escalar mes de 10 persones alhora en el monòlit.

 

NORMES PER ABATRE EL ROCÒDROM DESPLOMABLE

1. Abans de començar a desplomar el rocòdrom hem d’assegurar-nos que els quatre passadors estiguen totalment afluixats.

2. Una vegada afluixats anirem girant la manovella fins a arribar a l’angle d’inclinació desitjat.

3. Finalitzada la tasca de desplome és importantíssim estrènyer els quatre passadors per a així fixar-lo. Després es girarà la manovella una mica per a tibar les cintes.

4. En acabar l’entrenament s’hauran d’afluixar els passadors i posar el rocòdrom en posició vertical, per a posteriorment tornar a estrènyer els passadors.

El mal ús d’algunes d’aquestes normes pot causar deterioracions en el mecanisme d’aquest rocòdrom que posaria en perill la seguretat del mateix.