CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2011

Es convoca a tots els Socis del Club Muntanya Vila-real el pròxim dia 14 de desembre de 2011 a les 20:00 hores en primera i única convocatòria, en les instal·lacions de la Fundació Caixa Rural de Vila-real situades en la plaça major, amb motiu de l’Assemblea General Ordinària.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau de l’Acta anterior.

2. Balanç del Club a 14 de desembre de 2011.

3. Quota del Club 2012.

4. Assegurança de responsabilitat civil per al rocòdrom.

5. Activitats realitzades durant 2011.

6. Activitats per a 2012.

7. Pressupost del Club per a l’any 2012.

8. Ampliació del rocòdrom.

9. Gestió de les subvencions.

10. Material del Club (adquisició i normativa de préstec).

11. Precs i preguntes.

NOTA: DONADA LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR, ES PREGA MÀXIMA ASSISTÈNCIA