CONCURS FOTOGRAFIA 2016

A banda del congrés, també es convoca un concurs de fotografia de muntanya i aquestes són les bases:

BASES CONCURS FOTOGRAFIA “III CONGRÉS DE *MUNTANYA DE VILA-REAL”

L’organització convoca com activitat dins del congrés un concurs de fotografia digital, amb el tema: LA MUNTANYA, i tots els seus vessants.

Requisits per a la participació:

Ser major de 18 anys, o que el menor siga inscrit a través d’un adult.

Procediment:

Enviar un correu amb l’assumpte “Concurs fotografia”, al correu electrònic congresdemuntanyadevilareal@gmail.com, amb les teues dades personals (Nom, adreça, DNI, Club al que pertany l’autor i descripció de la fotografia) adjuntant la fotografia. Solament s’acceptaran com a màxim tres fotografies per participant. S’admetran fotografies fins al 5 de febrer de 2016.

Les característiques de l’arxiu seran les següents:

Tots els arxius seran en format JPEG de màxima qualitat. La grandària de les imatges serà d’1.024 píxels per 768 píxels (en horitzontal o vertical). Màx. 2,5 MB.

No es podran afegir o eliminar elements que modifiquen la composició original ni un retoc digital que distorsione l’arxiu original. En cas de dubte, i com a comprovació, es podrà exigir l’arxiu original per part de l’organització i serà aquesta qui en última instància accepte la fotografia a concurs.

Les fotografies en JPEG hauran de nomenar-se de la següent manera:

2016 seguit de les Inicials del primer nom i els dos cognoms de l’autor_Nombre de l’1 al 3_tres últims dígits més la lletra majúscula del NIF de l’autor. Exemple: La 1ª fotografia enviada per l’autor Juan José García Martínez amb NIF 65443216F tindrà el següent nom de l’arxiu JPEG: 2016JGM_1_216F i la tercera fotografia enviada pel participant seria 2016JGM_3_216F.

Les imatges hauran de ser inèdites i no haver sigut premiades en cap altre concurs. Tots els participants accepten la cessió dels drets de les fotografies presentades, l’organització les podrà publicar i utilitzares en exposicions.

Resolució del Concurs:

L’organització projectarà les fotografies en la pantalla del saló d’actes de la Caixa Rural durant els tallers i abans de les xarrades. S’habilitaran dues categories de premis:

1.Categoria a càrrec del jurat. L’organització establirà un jurat, que estarà format pels conferenciants. De la fallada del jurat eixirà la fotografia guanyadora de la categoria. La fallada del jurat serà inapel·lable.

2.Categoria Popular. A tots els assistents, cada dia de les jornades, se’ls lliurarà una papereta en la que s’haurà d’indicar el nombre exacte de la fotografia votada. El dia 12 de febrer, últim dia del congrés, es realitzarà el recompte final i la fotografia amb més vots serà la guanyadora. Entre tots els votants es sortejarà un val de 30 €. La votació es tancarà el divendres 12 de febrer a les 19:15.

Premis:

S’estableixen els següents premis en format de val per a la compra d’articles de muntanya en les tendes col·laboradores:

  • Categoria a càrrec del jurat: 100 €.
  • Categoria popular general, fotografia més votada entre totes les rebudes: 60 €.
  • Categoria popular, fotografia més votada realitzada per un fotògraf local (Vila-real): 40 €.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis. Un mateix participant no podrà ser premiat en més d’una categoria. El lliurament de premis es realitzarà en finalitzar l’última conferència el divendres 12 de febre de 2016.