ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Ver las imágenes de origen

Es convoca a tots els socis i sòcies del Club Muntanya Vila-real el pròxim dia 4 de desembre de 2018 a les 20:00 hores en primera i única convocatòria, en el Bar Popeye, situat al carrer Borriol (al costat del pavelló Sebastian Mora), amb motiu de l’Assemblea General Ordinària.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’Acta anterior.
  2. Balanç econòmic del Club a 30 de novembre de 2018.
  3. Quota del Club 2019 i llicències federatives.
  4. Activitats realitzades durant 2018.
  5. Programació d’activitats a realitzar durant 2019.
  6. Pressupost del Club per a l’any 2019.
  7. Adquisició de Material del Club.
  8. Precs i preguntes.

NOTA: DONADA LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR, ES PREGA MÀXIMA ASSISTÈNCIA