ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Es convoca a tots els socis del Club Muntanya Vila-real el pròxim dia 16 de febrer de 2011 a les 20:00h en primera i única convocatòria, en les instal·lacions de la Fundació Caixa Rural de Vila-real situades en la plaça major, amb motiu de l’Assemblea General Ordinària.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau de l’Acta anterior.

2. Balanç del Club a 31 de desembre de 2010.

3. Quota del Club 2011.

4. Assegurança de responsabilitat civil per al rocòdrom.

5. Activitats per a 2011.

6. Pressupost del Club.

7. Ampliació del rocòdrom.

8. Gestió de les subvencions.

9. Material del Club (adquisició i normativa de préstec).

10. Reorganització Junta directiva.

11. Precs i preguntes.

NOTA: DONADA LA IMPORTÀNCIA DELS TEMES A TRACTAR, ES PREGA MÀXIMA ASSISTÈNCIA