I COMPETICIÓ DE BLOC CLUB MUNTANYA VILA-REAL 2011
DIA: 7 de maig de 2011

LLOC DE REALITZACIÓ: Pavelló zona nord. C/ Borriol s/n (Vila-real)

HORARI: de 9:00 a 21:00 hores.

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 50, en dos categories absolutes: masculina i femenina. Atenció: Recomanable estar federat durant l’any en curs.

INSCRIPCIÓ: La inscripció es realitzarà mitjançant un ingrés de 5 euros al següent compte corrent de la CAM, indicant el nom i cognoms del participant.

2090-0329-90-0200008454

Una vegada realitzat l’ingrés s’han de fer arribar al club de muntanya les dades personals completes (Nom, cognoms, DNI, club de muntanya (si és el cas), telèfon, adreça de correu electrònic i talla de samarreta). Hi ha dues possibilitats per a fer-ho:

1) Enviant un correu electrònic a clubmuntanyavilareal@gmail.com.

2) Anar a DECATHLON Onda i anotar-les en el full d’inscripció. Els que decidisquen realitzar-ho d’aquesta manera tindran un val descompte d’un 15% en les compres de material de muntanya que realitzen en aquesta tenda.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins a completar el nombre de participants.

PREMIS: Hi haurà tres premis en metàl·lic (a determinar) per a cada categoria. També hi haurà un premi per al millors classificat i classificada del Club de Muntanya Vila-real.